Her kan du melde deg inn eller gjøre endringer på ditt medlemskap i Botne Skiklubb.
Husk å telle hvor mange som er i familien. Og melde inn alle i familien

sett kryss

Alder regnes fra 01.01 det året man fyller!. Husk å melde inn hele familien, det koster det samme.

.

Her tastes inn Fødselsdato til Hovedmedlem/foresatt

Har tastes inn mobilnummer til hovedmedlem eller foresatt

Legg inn epost adresse

Meld inn i de grupper man ønsker å være medlem. Her velges alle grupper man tenkes å delta i. Prisen er den samme.

ddmmyyyy

Her tastes inn medlemmets mobil nr. Hvis medlemmet ikke har eget mobil nr tastes foresatts mobil nr

Her tastes inn medlemmets epost Hvis medlemmet ikke har eget epost tastes foresatts epost