Årsmøte Botne Skiklubb


Arrangør: Hovedstyret

Tid


Innkalling til årsmøte i orienteringsgruppa i Botne S.K.


Tid: Mandag 29. februar, kl. 19.00 – 21.00

Sted: Botnestua

Alle medlemmer av o-gruppa i Botne skiklubb er velkomne til å delta på gruppeårsmøtet i 2016. Her vil det bli informert om aktiviteter i 2015 og muligheter til å påvirke o-gruppas styresammensetning og planer for 2016.


Saksliste:

1) Godkjenning av innkalling

2) Gjennomgang av årsmeldingen for 2015

3) Regnskap for 2015. Se vedlegg.

4) Innkomne forslag.

5) Valg: Forslag til styre 2016. Ingen endring siden 2015.

6) Forslag til handlingsplan 2016.

7) Forslag til budsjett 2016. Budsjett med regnskap for 2015 ligger vedlagt.

8) Eventuelt.

- Etter årsmøtet blir det planleggingsmøte for turorientering. De som vil bli med på planleggingen eller har ideer er velkomne.


Årsmelding og forslag til handlingsplan ligger her:

Årsmelding og handlingsplan o gruppa 2015 JT.docx

Her finnes også oversikt over nåværende styresammensetning og forslag til styresammensetning.


Forslag til styret kan sendes til leder Jan Tore Foss på jan.foss@re.kommune.no , seinest torsdag 25. februar. Ellers ønsker vi forslag og ideer til handlingsplanen på møtet, under punkt 6.


- Det blir lett servering på møtet.


Hilsen styret i o-gruppa i Botne SK ved

Jan Tore Foss

leder o-gruppa Botne SK

tlf. 916 32 639 /(arb.) 3306 1564


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.