Årsmøte BSK hovedstyret 29. mars

Postet av Hovedstyret den 28. Mar 2016

Innkalling til årsmøte i Botne Skiklubb

Tirsdag 29. mars 2016, Botnestua kl. 19.00

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder, sekretær og to til å undertegne protokollen
 3. Behandle klubbens årsmeldinger
 4. Behandle klubbens regnskaper i revidert stand
 5. Behandle innkomne forslag og saker
 6. Fastsette medlemskontingent
 7. Vedta klubbens budsjetter
 8. Vedta ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder (ikke på valg)
  2. Styremedlemmer og varamedlem
  3. Øvrige valg i henhold til organisasjonsplan
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet, inkludert Idrettsråd og idrettskretsting
  6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til årsmøte 2017

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Enkel servering, velkommen!

Med vennlig hilsen hovedstyret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.