Vedtekter Botnestua

Postet av Botne Skiklubb den 24. Sep 2015

Vedtekter for Botnestua vedtatt 4. mai 1993.Revidert på Hus styremøte 7. februar 2012.

1. Mål:

Botnestua skal være et samlingssted for klubbens aktiviteter og medlemmer.

Det skal stimulere både sportslige og miljøskapende aktiviteter for medlemmer i alle aldre.

Det er et mål at medlemmene skal ha tilhørighet og ansvar for Botnestua og

dens eiendeler.

2. Husstyret:

Bruken og tilsynet med Botnestua ivaretas av eget styre husstyre.

Styret består av leder, kasserer, ansvarlig for utleie av Botnestua, styreleder

barnehagen, representant for seniorgruppa, og et styremedlem.

Representant for seniorgruppa velges av seniorene, ellers velges de øvrige på årsmøte.3. Oppgaver:

Husstyret er ansvarlig for Botnestua, tomtearealet og veien. Styret er ansvarlig for at det foreligger retningslinjer for Botnestua og arealet rundt. Husstyret organiserer og setter i gang vedlikeholdsarbeider og dugnader.4. Forhold til årsmøte:

Årsmøte skal behandle årsrapport, regnskap i revidert stand og budsjett for Botnestua. Eventuelle investeringer og deres finansiering skal taes med i budsjettet eller behandles som egne saker.5. Forhold til hovedstyret:

Klubbens hovedstyre er overordnet husstyret. Vesentlige avvik fra budsjett og eventuelle endringer i retningslinjene for bruk av Botnestua skal forelegges hovedstyret.


Ordensregler:Nøkler, låsing og bruk av Botnestua:

Gruppelederne er ansvarlig for liste over navn på personer som har nøkkel.

Listen skal holdes ajour og leveres leder for Botnestua.

Den som låser opp inngangsdører til Botnestua, er ansvarlig for igjenlåsing.

De som har benyttet ett eller flere av rommene, er ansvarlig for at det er ryddet.

De av stolene som ikke plasseres på bordene, plasseres i stabler.

Ordensregler på kjøkkenet skal være oppslått lette synlig på kjøkkenetGruppene:

Lederne må levere liste med datoer over sine arrangement- aktiviteter- møter m.m. så fort oversikt foreligger til ansvarlig for utleie av Botnestua.

Dette for å sikre at lokalene er disponible.

Lederne for gruppene er ansvarlige for at deres medlemmer er kjent med retningslinjene for Botnestua.
163 Kommentarer

Kommentarer

  • Guest

    It's like you're on a miiossn to save me time and money!

    02 januar 2017
  • Guest

    Whoever wrote this, you know how to make a good arcleit.

    06 februar 2017
— Guest
Captcha