Innkalling årsmøte

Postet av Yngve Mobråthen den 11. Mar 2022Innkalling til årsmøte i Botne SK.

Tirsdag 29. mars 2022 kl. 19. 00 på Botnestua.

Tirsdag 15. mars 2022 kl. 19. 00 på Botnestua.

Flyttet 2 uker grunnet koronasykdom i styrene.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til: leder.botnesk@gmail.com

eller postadresse: Botne SK, Trymsvei 20, 3086 Holmestrand, innen 15. mars 2022.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Sakliste for årsmøte i Botne SK.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmer

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne forretningsorden

Sak 6: Godkjenne innkallingen

Sak 7: Godkjenne saklisten

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger

Sak 9.1: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

9.2: Styrets økonomiske beretning

9.3: Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak 10: Behandle forslag og saker

Frist for innlevering av forslag og saker til styret: 15. mars 2022.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi

fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett/gruppebudsjetter

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1: Styreleder, Nestleder, Øvrige styremedlemmer, Varamedlemmer

14.2: Kontrollutvalg:- leder - medlemmer-varamedlem

14.3: Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget

har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4: Valgkomité:- leder - medlemmer - varamedlem

14.5: Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan

Sak 15: (Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap)

Holmestrand, 12. februar 2022.

Botne SK, styret v/leder Trude TansøKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.