Ekstraordinært årsmøte 29. april 2021

Postet av Botne Skiklubb den 15. Apr 2021

BOTNE SKIKLUBB Innkaller til ekstraordinært årsmøte på Botnestua torsdag 29. april kl. 19.00. Kun en sak: Salg/overdragelse av Botnestua Naturbarnehage. Eventuelle forslag må være styret i hende innen 22.april. Se vedlagte dokumenter. På grunn av corona-bestemmelser kan inntil 5 delta på Botnestua, øvrige på Teams. 

Påmelding til h-chri2@online.no eller tlf 95464510

Link til teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY0ZjkxM2ItYTQ5Mi00NmY3LTkwMjgtM2ZhMDA4M2QzODgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c0f2bba-3b5a-4c24-9e14-574db2268250%22%2c%22Oid%22%3a%22c718f2bb-0a74-4843-a446-f94d758f6c55%22%7d


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline