Gruppeårsmøtet 17. februar kl 1900 - Teams

Postet av Botne Skiklubb den 11. Feb 2021

Hei alle o-løpere og gruppemedlemmer!

Vårt gruppeårsmøte blir onsdag 17. februar kl 1900 på TEAMS. Bruk linken under for å logge inn i møtet. 

Kl 1900 – 1930:

Før de formelle årsmøtesakene setter vi av en halvtime til å drøfte sesongens trenings- og aktivitetsopplegg, og vi vil gjerne at så mange som mulig av rekruttenes foreldre deltar på denne sesongplanleggingen.


Ca kl 1930 – årsmøtesaker:

1.    Møteregler, valg av møteleder og referent

2.    Orienteringsgruppas årsberetning for 2020

3.    Orienteringsgruppas regnskap for 2020

4.    Orienteringsgruppas handlingsplan for 2021

5.    Orienteringsgruppas budsjett for 2021, inkl evt. treningsavgifter

6.    Valg til gruppestyret, og andre verv i gruppa

Årsmøtedokumentene til behandling legges ut på vår hjemmeside:


Bruk linken for å logge inn på møtet. Kopier lenken til adressefeltet i nettleseren. Test gjerne linken i god tid før møtet.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY0MTdhNzMtOTI2NC00OTZmLTkxMGEtNzM2NDM2NjQ3NzQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8823c91-be81-4f89-b024-6c3dd789c106%22%2c%22Oid%22%3a%2287079269-2dfc-4808-bcea-c643ebd5cd95%22%7d
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.