Bruker- og besøksundersøkelse for skitunnel - VI BER ALLE OM Å DELTA I UNDERSØKELSEN!

Postet av Hovedstyret den 31. Mar 2016

Bruker- og besøksundersøkelse for skitunnel

Holmestrand Skitunnel AS (HST) gjennomfører en forstudie med sikte på å bygge om den gamle biltunnelen i Holmestrand til et helårs anlegg for langrenn, skiskyting, curling og paraolympics vinteridrett. Tunnelen eies av Vestfold fylkeskommune. Studien skal være ferdig 15. september 2016 og vil danne grunnlaget for at HST kan overta tunnelen.

En del av forstudien innholder en undersøkelse om bruker- og besøksprofil som skal være besvart innen 1. mai 2016. Når du trykket på linken nedenfor kommer du til noen få spørsmål som vi ber deg svare på. Svarene bearbeides for oss av Senter for Idrettsanlegg og Teknologi ved NTNU i Trondheim.

https://gudrunr.typeform.com/to/QEkXUo

Vi ber om at både aktive og ikke aktive i alle aldre - enten du er medlem av et idrettslag eller ikke - klikker på linken og svarer på spørsmålene. Ikke vent ett sekund - trykk på linken (+control), gi svar, gi en eventuell kommentar mot slutten og trykk til slutt på sende-knappen.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Øyvind Kvaal

Styreleder/daglig leder

Tele: +47 900 76 910

Email: oekvaal@online.noÅrsmøte BSK hovedstyret 29. mars

Postet av Hovedstyret den 28. Mar 2016

Innkalling til årsmøte i Botne Skiklubb

Tirsdag 29. mars 2016, Botnestua kl. 19.00

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder, sekretær og to til å undertegne protokollen
 3. Behandle klubbens årsmeldinger
 4. Behandle klubbens regnskaper i revidert stand
 5. Behandle innkomne forslag og saker
 6. Fastsette medlemskontingent
 7. Vedta klubbens budsjetter
 8. Vedta ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder (ikke på valg)
  2. Styremedlemmer og varamedlem
  3. Øvrige valg i henhold til organisasjonsplan
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet, inkludert Idrettsråd og idrettskretsting
  6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til årsmøte 2017

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Enkel servering, velkommen!

Med vennlig hilsen hovedstyretEr DU vårt neste medlem i Botne Skiklubb?

Postet av Hovedstyret den 10. Feb 2016

Hopp. Alpint. Langrenn. Orientering. Friidrett. Botne Skiklubb har mange grupper og flotte anlegg, og er avhengige av all støtten vi kan få. Vi har gode samarbeidspartnere og sponsorer, men vi er like avhengige av medlemmene vi har. Vi ønsker derfor alle nye medlemmer i klubben velkommen, enten man har tilhørighet til en av gruppene, eller man bare ønsker å støtte det gode arbeidet som gjøres. Vi har ulike medlemskap, enten som enkeltmedlem, familie eller seniormedlemskap. Antall medlemmer er viktig i forhold til den økonomiske støtten vi mottar. Bli medlem her!ALPINTRENING HVER ONSDAG KL. 18.00.

Postet av Hovedstyret den 4. Feb 2016

Selv om bakken midlertidig er stengt på grunn av mildværet, satser Alpingruppa på å fortsette med trening for yngre alpinister. Treningene vil foregå hver onsdag fra 18.00 til 19.30.

Vi vil trene på portkjøring med både slalåm og storslalåmpreg. Treningen skulle passe for alle som har noe grunnferdighet, f.eks gjennomgått nybegynnerkurs.

Treningen er åpen for alle interesserte. Vi melder fra så snart bakken er åpnet igjen.Bra respons på Skikurs i Alpint

Postet av Hovedstyret den 29. Jan 2016

Over 30 unge meldte seg på årets skikurs i Høgåsbakken. Det er flotte forhold til tross for mildværet de siste dagene. 7 instruktører var klare til å ta imot de som møtte opp på fredag. Det er 2 t kurs på fredag, 4 timer på lørdag og søndag (11-15 med pause). Det er ikke for sent å bli med!