Sommertreninger på Hajern 2021

Postet av Botne Skiklubb den 29. Jun 2021

Botne SK Orientering inviterer til Sommertreninger på Hajern.

Nå er det 14 løyper som ligger klare til å erobres av orienteringsløpere. Men det vil ikke være naturlig for samme løper å løpe alle 14 løypene, men at hver utøver løper 3 løyper, som da gir hver enkelt 3 forskjellige O-tekniske øvelser.

Start og mål er på akkurat samme sted som ifjor, så det er mulig å kjøre opp fra både Hof og Sandsvær. Og det er kjempefine badeforhold fra begge sider, og det er fint vær der rett som det er.

Løype 1-4 er A-Løyper med fokus retning og langstrekk med noe veivalg. Løype 5 er på B nivå og løype 6 er på C nivå. Løype 7 er nybegynnerløype, men der er postene tatt inn, men dersom noen ønsker å benytte den så er det fritt til å henge ut poster, men de må tas inn igjen, og siden det går i hytteområdet, så har vi valgt å ikke ha de hengende ute hele tiden, i tillegg er ikke Hajern terrenget det mest egnede terrenget for nybegynnere, da har vi veldig mange andre gode terreng i Vestfold.

Løypene 8-11 er postplukk, med mange retningsendringer, men noen har noen litt lengre strekk, og her blir kompassbruk en veldig vesentlig del av orienteringen. løype 8 og 9 er A-nivå, mens 10 er B og 11 er C nivå.

Løypene 12-14 er linje-orientering, der nøyaktig kartlesing og retningsorientering er arbeidsoppgavene her. løype 12 er A nivå, 13 B nivå og 14 C-nivå.

Alle poster er merket med store postskjermer og de som har 3 sifferet postkode har i tillegg den gode gamle EKT postenheten, og siden det er nullenhet og målenhet, så er det mulig å få strekktider for de som har med seg utstyr til det.

Prisen er 50kr/kart/deltagere og 120kr/deltagere for alle kartene. Vipses Botne Skiklubb Orientering på #91489, for klubbsamlinger e.l. så kan vi sende faktura.

Dersom noen ønsker at jeg skal skrive ut kartene, så send meg en e-post i god tid med antall kart av hver løype dere ønsker i god tid, så legger jeg det ut i postkassa på gjerdet utenfor huset mitt. Jeg har ferie i uke 30, 31 og 32, så d kan det være vanskeligere å få tak i kart, men jeg kommer til å legge A3 kartene i postkassa, så de som vil ha det kan komme og hente.

Jeg kommer tilbake senere om en fellessamling.

Hilsen 

Yngve Mobråthen, leder Botne Skiklubb orientering

Mob: 4815 2071, e-post: yngve.mobrathen@gmail.com


Løyper kan lastes ned herfra:

20210624 trening Hajern Sommertreninger.1-A A3.pdf

20210624 trening Hajern Sommertreninger.1-A A3.2-A.pdf

20210624 trening Hajern Sommertreninger.3-A.pdf20210624 trening Hajern Sommertreninger.4-A.pdf20210624 trening Hajern Sommertreninger.5-B.pdf20210624 trening Hajern Sommertreninger.6-C.pdf20210624 trening Hajern Sommertreninger.7-N.pdf

20210624 trening Hajern Sommertreninger.8-A.pdf

20210624 trening Hajern Sommertreninger.9-A.pdf

20210624 trening Hajern Sommertreninger.10-B.pdf

20210624 trening Hajern Sommertreninger.11-C.pdf

20210624 trening Hajern Sommertreninger.12-A Linje-O.pdf

20210624 trening Hajern Sommertreninger.13-B Linje-O.pdf

20210624 trening Hajern Sommertreninger.14-C Linje-O.pdf
test

Postet av Botne Skiklubb den 23. Jun 2021Stolpejakten i full fart

Postet av Botne Skiklubb den 29. Apr 2021

Så langt har 1133 stolpejegere utført 38000 stolpebesøk. Det er allerede mer enn åpningsåret i deltakere, og halvveis i antall stolperegistreringer mot rekordåret i 2020.
I år har vi i Botne Skiklubb opprettet samarbeid med Sande Sportsklubb, og kan derfor også utvide tilbudet med 30 stolper i Sande. Vi har som vanlig stolper i Holmestrand sentrum og fjellplatået. Vi har også  15 stolper i Hof sentrum og 10 stolper til sammen i Eidsfoss og Sundbyfoss. Tilsammen har vi 105 stolper på de ulike delene av den nye kommunen. 

Jens Kristian Kirkebø var førstemann rundt på alle 105 stolpene. Han var tidlig oppe søndag morgen, og allerede ved 12-tiden søndag hadde han registrert fullt hus! Vi er imponert.  

Vi håper dere tar dere tid til å lese informasjonen som kommer opp på telefonen på stolpene. vent noen sekunder etter at registrering er foretatt, så kommer den opp av seg sjøl. Spesielt anbefaler vi at dere følger med på stolpene med kunst og kunstnere. Her er det mange godbiter i vente, utarbeidet av Vidar Wang Ullenrød. 

Kartbrosjyrene er distribueres til alle husstander i Sande, Hof og Holmestrand. Ekstra kartbrosyrer er lagt ut på Intersport i Holmestrand, og bibliotekene i Sande, Hof og Holmestrand. Vi har også postkasse i Hvitsteinveien 8 og ved infotavla på Botnestua. 
Vi ber dere overholde smittevernreglene på stolpejakt, og holde dere oppdatert med gjeldende regler i kommunen. Og husk -  ingen berøring av stolpene!


Turorienteringen 2021 er i full gang

Postet av Botne Skiklubb den 29. Apr 2021

De 30 turorienteringspostene i Bergskogen og Botnestua allerede plassert ut. Senere i sommer kommer 15 poster ved Rundtjern og 15 poster ved Saueråsen i Hillestad.

Postene ved Bergskogen ligger tett, og nær de store stiene. De egner seg godt for kortere ettermiddagsturer med barna. Ved Botnestua er det en kortere og enkel runde, og en runde som ermer skogstur, men begge rundene er flotte turer. 

Ved Rundtjern-kartet, sør for Sundbyfoss har vi laget en flott skogsrunde, men som også følger fine stier. Her er det ordentlig, men flott skog på kollene der vi har lagt runden. Rundt Saueråsen har vi laget en fantastisk runde på en av Holmestrand flotteste skogsstier, med flott mosebunn. Den går også like ved de flotte naturreservatene med varmekjære bøkeskog. På denne runden får dere virkelig en flott naturopplevelse. I anledning oppstarten 15. juni, vil vi, hvis mulig ut fra smittevernsituasjonen, også arrangere en felles «rusletur» opp til en utsiktspost på Saueråsen. Vi vil ha med oss ornitolog Håkon som vil fortelle om fuglelivet i området.

Med den nye metoden med scanning av QR-kode på posten, kan dere registrere postene "online" ute i skogen. Last ned Turorienteringsappen på telefonen før du legger i veg.
Konvoluttene er i salg nå hos Intersport Holmestrand og Spar Sundbyfoss, men du kan også kjøpe og laste ned fra turorientering.no! 
God tur!Gruppeårsmøtet 17. februar kl 1900 - Teams

Postet av Botne Skiklubb den 11. Feb 2021

Hei alle o-løpere og gruppemedlemmer!

Vårt gruppeårsmøte blir onsdag 17. februar kl 1900 på TEAMS. Bruk linken under for å logge inn i møtet. 

Kl 1900 – 1930:

Før de formelle årsmøtesakene setter vi av en halvtime til å drøfte sesongens trenings- og aktivitetsopplegg, og vi vil gjerne at så mange som mulig av rekruttenes foreldre deltar på denne sesongplanleggingen.


Ca kl 1930 – årsmøtesaker:

1.    Møteregler, valg av møteleder og referent

2.    Orienteringsgruppas årsberetning for 2020

3.    Orienteringsgruppas regnskap for 2020

4.    Orienteringsgruppas handlingsplan for 2021

5.    Orienteringsgruppas budsjett for 2021, inkl evt. treningsavgifter

6.    Valg til gruppestyret, og andre verv i gruppa

Årsmøtedokumentene til behandling legges ut på vår hjemmeside:


Bruk linken for å logge inn på møtet. Kopier lenken til adressefeltet i nettleseren. Test gjerne linken i god tid før møtet.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY0MTdhNzMtOTI2NC00OTZmLTkxMGEtNzM2NDM2NjQ3NzQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8823c91-be81-4f89-b024-6c3dd789c106%22%2c%22Oid%22%3a%2287079269-2dfc-4808-bcea-c643ebd5cd95%22%7d