Innkalling til fortsettende årsmøte Tirsdag 19. april 2022 kl. 19.00 på Botnestua.

Postet av Botne Skiklubb den 8. Apr 2022

Tirsdag 29. mars 2022 på Botnestua ble årsmøtet gjennomført, men ikke ferdig behandlet. Årsmøtet besluttet å ha et fortsettende årsmøte tirsdag 19. april 2022 for å bli ferdig med alle sakene. Blå saker er ferdige.

 

Saksdokumenter sendes ut  v/ henvendelse : leder.botnesk@gmail.com

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Sakliste for årsmøte i Botne SK.

Sak     1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmer

Sak     2:    Velge dirigent

Sak     3:    Velge protokollfører

Sak     4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak     5:    Godkjenne forretningsorden

Sak     6:    Godkjenne innkallingen

Sak     7:    Godkjenne saklisten

Sak     8:    Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger

Sak  9.1:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand for gruppene:

                   friidrett- langrenn- orientering og hopp.

        9.2:     Styrets økonomiske beretning totalt for klubben.

        9.3:     Behandle kontrollutvalgets beretning

Sak   10:    Behandle forslag og saker

                   Frist for innlevering av forslag og saker til styret: 15. mars 2022. Ingen innkomne forslag. Sak   11:    Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi 

                    fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

Sak   12:    Vedta idrettslagets budsjett for friidrett.

Sak   13:    Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak   14:    Foreta følgende valg:

      14.1:    Styreleder, Nestleder, Øvrige styremedlemmer, Varamedlemmer

      14.2:    Kontrollutvalg:- leder - medlem- varamedlem

      14.3:    Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget 

                    har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

      14.4:    Valgkomité: - leder - medlem - varamedlem

      14.5:   Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan

Sak   15:   (Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap)

 

Holmestrand, 30. mars 2022.

Botne SK, styret v/leder Trude Tansø