Vedtekter Botnestua

Postet av Botne Skiklubb den 24. Sep 2015

Vedtekter for Botnestua vedtatt 4. mai 1993.Revidert på Hus styremøte 7. februar 2012.

1. Mål:

Botnestua skal være et samlingssted for klubbens aktiviteter og medlemmer.

Det skal stimulere både sportslige og miljøskapende aktiviteter for medlemmer i alle aldre.

Det er et mål at medlemmene skal ha tilhørighet og ansvar for Botnestua og

dens eiendeler.

2. Husstyret:

Bruken og tilsynet med Botnestua ivaretas av eget styre husstyre.

Styret består av leder, kasserer, ansvarlig for utleie av Botnestua, styreleder

barnehagen, representant for seniorgruppa, og et styremedlem.

Representant for seniorgruppa velges av seniorene, ellers velges de øvrige på årsmøte.3. Oppgaver:

Husstyret er ansvarlig for Botnestua, tomtearealet og veien. Styret er ansvarlig for at det foreligger retningslinjer for Botnestua og arealet rundt. Husstyret organiserer og setter i gang vedlikeholdsarbeider og dugnader.4. Forhold til årsmøte:

Årsmøte skal behandle årsrapport, regnskap i revidert stand og budsjett for Botnestua. Eventuelle investeringer og deres finansiering skal taes med i budsjettet eller behandles som egne saker.5. Forhold til hovedstyret:

Klubbens hovedstyre er overordnet husstyret. Vesentlige avvik fra budsjett og eventuelle endringer i retningslinjene for bruk av Botnestua skal forelegges hovedstyret.


Ordensregler:Nøkler, låsing og bruk av Botnestua:

Gruppelederne er ansvarlig for liste over navn på personer som har nøkkel.

Listen skal holdes ajour og leveres leder for Botnestua.

Den som låser opp inngangsdører til Botnestua, er ansvarlig for igjenlåsing.

De som har benyttet ett eller flere av rommene, er ansvarlig for at det er ryddet.

De av stolene som ikke plasseres på bordene, plasseres i stabler.

Ordensregler på kjøkkenet skal være oppslått lette synlig på kjøkkenetGruppene:

Lederne må levere liste med datoer over sine arrangement- aktiviteter- møter m.m. så fort oversikt foreligger til ansvarlig for utleie av Botnestua.

Dette for å sikre at lokalene er disponible.

Lederne for gruppene er ansvarlige for at deres medlemmer er kjent med retningslinjene for Botnestua.
163 Kommentarer

Utleievilkår

Postet av Botne Skiklubb den 24. Sep 2015

Utleie av Botnestua


Priser og regler for utleie av BOTNESTUA.

Botnestua skal fortrinnsvis leies ut til medlemmer av Botne skiklubb.

Det kan leies ut til idrettsarrangement for andre klubber.

Ved utleie skal det være en navngitt person som er ansvarlig leietaker.

(Leietakeren skal personlig være tilstede i forbindelse med arrangementet).

Det forutsettes at alle rom som har vært brukt skal være rengjort av leietaker etter bruk.

Eventuelle skader skal erstattes av leietaker.

Sportslige aktiviteter i klubben prioriteres.

Utleie kan kun avtales med ansvarlig for utleie av Botnestua.

Leietaker på lørdag kan disponere Botnestua etter at alle aktiviteter til skiklubben er avsluttet på fredag. Leietaker må ha ryddet ferdig før

Kl. 12.00 på søndag.

NB: Om det er ny leietaker på søndag, eller at det skal foregå andre aktiviteter,

må ryddetidspunkt avtales spesielt.


UTLEIEPRISER:

1 Utleie av Botnestua til medlemmer kr. 1600.-

3 Utleie av Botnestua til ikke medlemmer kr. 2200,-

4 Dagutleie av Botnestua til ikke medlemmer (08.00- 17.00) kr. 1500.-

5 Utleie til møter kr. 700.-

6 Dusjanlegg og garderobe Pr.Person kr. 30.-

7 Utleie til ulike idretts arrangement

med bruk av kjøkken og garderober. kr. 1500.-

8 Utleie til barnebursdager (Begrenset til noen timer) kr. 500.-


Utleiepriser for Botnestua vedtatt 07.februar 2018


Kontaktperson for utleie Anne Grethe Gregersen 90112799 eller Jan Morgan Gregersen 97116814


For Botne Skiklubb

Oddvar Bakken

Leder for husstyretOm Botnestua

Postet av Botne Skiklubb den 24. Sep 2015

Botnestua er Botne Skiklubbs klubbhus og stolthet. Følgende utdrag er hentet fra Botne Skiklubbs 75-års beretning fra 1998.

Eget klubbhus var drømmen i mange år, og utover i 1970- og 1980-årene ble det systematisk satt av midler til finansieringen. Flere løsninger ble vurdert, men etter at det ble bygget trim- og lysløype i Botnemarka i 1980-81 ble det klart at det beste alternativet ville være å bygge huset ved porten til Botnemarka, ved lysløypa og med vidt utsyn over bygda og fjorden. Det ble forhandlet med grunneieren, avtalen med denne gikk i orden, i denne lå også en avtale om vei og parkeringsplass.

I 1980-årene var det bred politisk enighet om at et klubbhus burde være et flerbrukshus. På denne bakgrunn hadde plankomiteen i Botne Skiklubb for bygging av klubbhus flere møter med sentrale politikere i vår kommune. Planen var å bygge et klubbhus kombinert med barnehage i samme plan - et mye større hus enn det vi kjenner i dag. Barnehagen skulle eies og drives av Botne Skiklubb. Blant fagfolk i barnehagemiljøet oppsto det imidlertid motstand mot prosjektet. Et av argumentene var beliggenheten - tomten og stedet egnet seg ikke til barnehage. Planene om et flerbrukshus etter den opprinnelige modellen måtte skrinlegges.

Men ildsjelene i Botne Skiklubb gav seg ikke med dette. På årsmøtet 17/11-86 ble det gjort vedtak om bygging av klubbhus tilpasset klubbens eget bruk. Huset var kalkulert til 1.5 mill alt inkludert. Her sto klubbes ledelse og medlemmer overfor en stor arbeidsoppgave. Ved siden av egenkapital og tippemidler måtte det meste av arbeidet utføres som dugnad. Arbeidet startet 1/9-87, og dugnadsfesten ble holdt 29/12-88 i klubbhuset.

Samholdet, innsatsviljen og dugnadsånden i Botne Skiklubb kom ved denne anledning virkelig til sin rett. Det ble gjort nøyaktig registrering av dugnadstimer, og sluttregnskapet viste hele 5600 timer. Vi finner 75 navn på disse listene, og noen deltok 100 ganger.

I tillegg fikk vi god støtte fra lokale entrepenører og leverandører med materiell og innbo. Thorbjørn Larsen var en meget dyktig byggeleder - forøvrig ingen nevnt og ingen glemt. I november 1988 ble det første års møte holdt i eget hus, mens den offisielle innvielsen ble holdt i januar 1989. Drømmen var blitt virkelighet, vi hadde klart det!

Etter at huset sto ferdig fikk vi allikevel klarsignal for drift av barnehage i klubbens regi. Nå ble 2. etg. bygget om og tilpasset barnehagedrift. Thorbjørn Larsen utførte dette arbeidet, med god hjelp av 4-500 dugnadstimer fra medlemmene.

Hva Botnestua betyr for klubben og miljøet kan ikke vurderes høyt nok. Huset har kjøkken, møterom/festsal, garderober med dusjer og badstu, her er lagerrom og god plass ute. Nærheten til lysløypa og Botnemarka gjør at huset er meget godt egnet som samlingssted og utgangspunkt for trening og arrangement - beliggenheten skaper trivsel. Våre møter og arrangementer av mer festlig karakter foregår her - det er et samlingssted på tvers av gruppene. Huset leies også ut til private arrangementer, jubileer, konfirmasjoner, brylluper m.v. I 1996 ble det bygget til et kjølerom, noe som gjør huset enda bedre egnet til utleie.

Driften av barnehagen og utleien sikrer det økonomiske grunnlaget for driften av huset. Etter at alle kostnader er dekket fordeles overskuddet ut til gruppene i klubben som belønning for dugnadsinnsatsen under byggingen.
100 Kommentarer