Utleievilkår

Postet av Botne Skiklubb den 24. Sep 2015

Utleie av Botnestua


Priser og regler for utleie av BOTNESTUA.

Botnestua skal fortrinnsvis leies ut til medlemmer av Botne skiklubb.

Det kan leies ut til idrettsarrangement for andre klubber.

Ved utleie skal det være en navngitt person som er ansvarlig leietaker.

(Leietakeren skal personlig være tilstede i forbindelse med arrangementet).

Det forutsettes at alle rom som har vært brukt skal være rengjort av leietaker etter bruk.

Eventuelle skader skal erstattes av leietaker.

Sportslige aktiviteter i klubben prioriteres.

Utleie kan kun avtales med ansvarlig for utleie av Botnestua.

Leietaker på lørdag kan disponere Botnestua etter at alle aktiviteter til skiklubben er avsluttet på fredag. Leietaker må ha ryddet ferdig før

Kl. 12.00 på søndag.

NB: Om det er ny leietaker på søndag, eller at det skal foregå andre aktiviteter,

må ryddetidspunkt avtales spesielt.


UTLEIEPRISER:

1 Utleie av Botnestua til medlemmer kr. 1600.-

3 Utleie av Botnestua til ikke medlemmer kr. 2200,-

4 Dagutleie av Botnestua til ikke medlemmer (08.00- 17.00) kr. 1500.-

5 Utleie til møter kr. 700.-

6 Dusjanlegg og garderobe Pr.Person kr. 30.-

7 Utleie til ulike idretts arrangement

med bruk av kjøkken og garderober. kr. 1500.-

8 Utleie til barnebursdager (Begrenset til noen timer) kr. 500.-

9 Delt husleie. Kan benyttes til konfirmasjon på Lørdag og

Søndag samme helg. (Kr.2200,- deles.) Spesialavtale.


Utleiepriser for Botnestua vedtatt 15.februar 2017


Kontaktperson for utleie Anne Grethe Gregersen 90112799

Eller Jan Morgan Gregersen 97116814


Botne skiklubb
Kommentarer

109 Kommentarer